1. DEFINIȚII 

 1.1 În acești termeni și condiții, următorii termeni sunt definiți după cum urmează: 

 Cont: un cont de utilizator creat de către Utilizator; 

 Furnizor: Persoana (de sex masculin sau de sex feminin) care oferă un serviciu erotic pe site-ul Web, prin care serviciul menționat este încheiat de Furnizor și Utilizator, în mod expres în afara cunoștințelor și controlului companiei Siteways ; 

 Servicii: serviciile oferite de Siteways utilizatorilor; 

 Utilizator: persoana fizică și / sau entitatea juridică care utilizează site-ul și serviciile Siteways ; 

 Siteways : Siteways Group BV , o societate cu răspundere limitată înființată în Olanda , cu sediul social în Leiden și având birouri la Rooseveltstraat 18-W, 2321BM , Olanda . Înregistrat la Camera de Comerț, numărul de înregistrare: 66566878 . Număr de TVA: NL856611256B01 

 Acord: Utilizatorul intră în acord cu Siteways în scopul utilizării site-ului și a tuturor serviciilor asociate site-urilor furnizate de Siteways ; 

 Site web: site-urile Web care sunt gestionate de Siteways și care furnizează servicii către Siteways către Utilizator; 

 2. GENERAL 

 2.1 Acești Termeni și condiții se aplică tuturor site-urilor și serviciilor Siteways (după cum se descrie mai jos), precum și tuturor informațiilor, recomandărilor și / sau altor servicii furnizate de către Siteways către Utilizator. 

 2.2 Acești Termeni și condiții pot fi găsiți pe site-ul Siteways . La cererea utilizatorului, o copie a Termenilor și condițiilor va fi trimisă prin email către utilizator în limba olandeză. Mai mult, acești termeni și condiții generale au fost depuse la Registratura Curții Districtuale de la Haga, precum și la Camera de Comerț din Haga. 

 2.3 Orice abatere de la acești termeni și condiții este valabilă numai dacă este convenită între Siteways și utilizatorul în scris. 

 2.4 Siteways respinge în mod expres aplicabilitatea termenilor și condițiilor generale ale utilizatorului, termenii de afaceri și livrarea sau orice alți termeni de utilizator. 

 3. TERMENII DE UTILIZARE A SITE-ULUI 

 3.1 Înainte de utilizarea site-ului și a serviciilor asociate acestuia, utilizatorul este obligat să citească și să accepte acești Termeni și Condiții. Prin utilizarea site-ului și a serviciilor acestuia, se presupune că utilizatorul este de acord cu toate prevederile din acești Termeni și Condiții. 

 3.2 Înainte de utilizarea site-ului și a serviciilor acestuia, utilizatorul declară că a citit, a înțeles și a acceptat în mod expres Declarația de cookie a companiei Siteways și declarația de confidențialitate a site-ului. Dacă Utilizatorul nu acceptă declarația de confidențialitate a Siteways , ar trebui să se abțină de la utilizarea site-ului. 

 3.3. Site-ul și serviciile acestuia pot fi utilizate numai de un utilizator / agent de publicitate care are vârsta de 21 de ani sau mai mult. Vizitatorii site-ului web trebuie să aibă vârsta de 18 ani sau mai mult. În cazul în care Utilizatorul nu este de vârsta respectivă, trebuie să se abțină imediat de la utilizarea Site-ului și / sau Serviciilor sale. Siteways poate, în cazul în care are îndoieli cu privire la vârsta utilizatorului, să refuze (permanent) accesul la acest site. Siteways își rezervă dreptul de a solicita utilizatorului să furnizeze informații personale pentru a le verifica vârsta. Utilizarea acestor informații personale va fi procesată în conformitate cu prevederile art. 6 din acești termeni și condiții. 

 3.4 Utilizând site-ul Siteways și serviciile asociate, utilizatorul încheie acest acord cu Siteways . 

 4. CONȚINUTUL SERVICIULUI 

 4.1 Siteways furnizează servicii către utilizatorii săi prin intermediul site-ului său web. Aceste Servicii includ (dar nu se limitează la acestea): 

 - furnizarea unei platforme de utilizatori online, prin care utilizatorul poate contacta un furnizor adult și poate solicita informații de la furnizor în scopul unor întâlniri potențiale (erotice); 

 - furnizarea unui forum (chat) în care utilizatorii pot comunica și conversa între ei; 

 - furnizarea unei linii telefonice erotice; 

 - afișarea imaginilor erotice, pornografice și a materialelor video. 

 4.2 Siteways nu este implicată în mod expres în serviciul erotic oferit sau furnizat de Furnizor unui Utilizator sau orice alt astfel de serviciu pe care Utilizatorul îl poate solicita. În cazul în care un utilizator contactează un Furnizor în orice mod, un nou contract este creat exclusiv între Utilizator și Furnizor. 

 4.3 Siteways își rezervă dreptul de a elimina orice conținut al Utilizatorului de pe site-ul web care, la discreția sa, Siteways consideră nepotrivit sau dezastruos. Conținutul necorespunzător, ce include conținut defăimător, amenințător, blasfemiant, insultător sau ofensator, precum și conținut în care violența este glorificată, ce poate duce la violență sau orice altă formă de comportament criminal, precum și conținutul care prezintă imagini sau materiale video cu minori , abuz asupra minorilor, pornografie infantilă, publicitate sau orice alt material care poate fi ilegal sau criminal. 

 4.4 În ceea ce privește conținutul necorespunzător al Utilizatorului prevăzut la art. 4.3 de mai sus, Siteways își rezervă dreptul de a refuza (permanent) accesul utilizatorului la contul său, precum și site-ul Web și serviciile asociate acestuia. În plus, Siteways , la propria discreție sau dacă va fi solicitata, va transmite acest conținut agențiilor guvernamentale relevante sau altor autorități judiciare. 

 4.5 Dacă Siteways descoperă că un Utilizator distribuie orice formă de email tip spam sau junk oriunde pe Website, Siteways își rezervă dreptul, după un eventual avertisment unic de a nega (permanent) accesul ulterior la Contul, site-ul și serviciile sale. 

 4.6 Siteways interzice încărcarea programelor de calculator (inclusiv auto refreshers / mouse clickers etc), fișiere și alte materiale de date care conțin caracteristici distructive și nerecunoscute cum ar fi fișiere manipulate, fișiere "ascunse" fișiere audio), viermi, cai troieni sau boți pentru derulare sau alte activități care pot perturba sau interfera cu integritatea sau funcționarea comunicării online a site-ului în general. Dacă se descoperă oricare dintre cele de mai sus, utilizatorul implicat va fi interzis permanent pe site și accesarea contul său va fi blocată. 

 4.7 Utilizatorul are dreptul să înregistreze și / sau să administreze un singur Cont, numai dacă Siteways a dat consimțământul expres în prealabil pentru înregistrarea și / sau gestionarea mai multor Conturi. 

 5. UTILIZATORUL 

 5.1 Utilizatorul va folosi site-ul exclusiv în scopul descris în acești Termeni și Condiții. Utilizatorul se va abține în mod expres de la utilizarea Website-ului pentru orice formă de prostituție ilegală și / sau contact sexual, trafic de persoane și / sau orice altă formă de abuz sexual. Dacă Siteways suspectează că utilizatorul utilizează site-ul cu încălcarea acestor termeni și condiții, Siteways își rezervă dreptul de a le raporta la Poliție sau la alte autorități judiciare relevante. 

 5.2 Site-ul permite utilizatorului să se conecteze direct cu alți utilizatori și / sau furnizori. Utilizatorul se va comporta în orice moment într-o manieră respectuoasă și adecvată pe site-ul Web. Dacă Siteways constată, în opinia sa, că utilizatorul încalcă standardele acceptate de decență, Siteways poate (permanent) să refuze accesul utilizatorului la Website. 

 5.3 Înainte de a lua legătura cu un Furnizor, utilizatorul trebuie să verifice dacă Furnizorul are orice fel de boli transmisibile sexual. În cazul în care utilizatorul are vreo îndoială cu privire la starea de boală cu transmitere sexuală a Furnizorului, acesta ar trebui să se abțină de la orice contact ulterior cu Furnizorul. 

 5.4 Înainte ca un Utilizator să facă contact direct cu un Furnizor, el trebuie să se asigure că Furnizorul nu pare a fi minor. În cazul în care utilizatorul are îndoieli sau supecteaza cu privire la faptul că Furnizorul este minor, Utilizatorul se va abține imediat de la orice contact ulterior cu Furnizorul și va raporta suspiciunile / informațiile către Siteways și / sau Poliția sau alte autorități legale relevante. 

 5.5 Înainte ca un utilizator sa aiba contact direct cu un Furnizor pe care îl suspectează sau care are motive să creadă că nu-și oferă serviciile (erotice) de bunăvoie din cauza traficului de ființe umane sau a oricărei alte forme de exploatare sexuală, Utilizatorul se va abține imediat de la orice contact ulterior cu Furnizorul și să raporteze suspiciunile / informațiile companiei Siteways și / sau Poliției sau altei autorități legale relevante. 

 5.6 Furnizorul solicitat va evalua numai solicitarea utilizatorului. În cazul în care Furnizorul refuză solicitarea Utilizatorului, Utilizatorul se va abține de la contactul ulterior cu Furnizorul sau va ajusta cererea sa în conformitate cu dorințele Furnizorului. 

 5.7 Siteways nu este implicată în cererile utilizatorilor. Siteways nu oferă servicii erotice directe. Siteways acționează exclusiv ca furnizor de servicii al unei platforme de utilizatori care facilitează utilizarea de către utilizatori a furnizorilor. 

 5.8 Furnizorul solicitat va percepe utilizatorului solicitant servicii erotice furnizate. Siteways nu ia parte în mod expres în această tranzacție și nu este implicată în aceasta. Utilizatorul solicitant trebuie să se asigure că, înainte de a utiliza serviciul furnizorului solicitat, acesta a fost informat despre modul de efectuare a plății. 

 6. DATE PERSONALE 

 6.1 Înainte de a furniza informații personale, utilizatorul trebuie să fi citit și să accepte acești Termeni și CCondiții, precum și Declarația de Cookie și Politica de confidențialitate Siteways . Atunci când un utilizator furnizează informații personale companiei Siteways , se va presupune că utilizatorul consimte în mod explicit la prelucrarea datelor sale personale. 

 6.2 În momentul înregistrării unui cont, utilizatorul trebuie să furnizeze informațiile personale. Acestea includ adresa de email a utilizatorului și, dacă este cazul, numele, adresa și numărul de telefon. 

 6.3 Utilizatorul se angajează să furnizeze Siteways informațiile personale complete și exacte. Utilizatorului nu i se permite să furnizeze datele unui alt Utilizator sau Persoană. Utilizatorul nu va permite altor Utilizatori sau persoane fizice să-i folosească Contul. Dacă Siteways suspectează că contul de utilizator este utilizat în mod necorespunzător sau de către altcineva decât Utilizatorul, Siteways își rezervă dreptul de a bloca și / sau șterge (definitiv) acest Cont. 

 6.4 Articolul 6.3 poate deveni nul numai dacă Siteways a acordat (în mod explicit) acordul prealabil. 

 6.5 Utilizatorul nu va dezvălui nici un detaliu personal de contact în contul său, nici în câmpurile de introducere gratuite ale Website-ului și / sau Serviciului. Dacă Siteways constată că utilizatorul și-a oferit informațiile personale de contact, Siteways își rezervă dreptul de a elimina imediat aceste informații. 

 6.6 Datele personale ale Utilizatorului vor fi utilizate exclusiv de Siteways în conformitate cu politica sa de confidențialitate și pentru utilizarea normală a site-ului Siteways și a serviciilor aferente. 

 6.7 Datele Utilizatorului nu vor fi furnizate de către Siteways unor terțe părți din afara Uniunii Europene. 

 6.8 Datele utilizatorului vor fi șterse de Siteways în doi ani de la ultima solicitare / utilizare web a site-ului. Dacă nu se poate stabili când a avut loc ultima utilizare a site-ului, Siteways își rezervă dreptul de a păstra date cu caracter personal de la data la care ultimul vizitator (vizibil) a vizitat site-ul. 

 6.9 Utilizatorul poate autoriza utilizarea datelor sale personale pentru a primi buletine informative Siteways . Utilizatorul poate notifica în orice moment Siteways să anuleze orice alte buletine informative. Siteways își rezervă dreptul de a informa Utilizatorul prin intermediul unui buletin informativ atunci când există modificări de sistem la Site sau de Servicii. 

 6.10 Utilizatorul poate solicita companiei Siteways să-și îndepărteze permanent informațiile personale. Siteways va răspunde acestei solicitări doar dacă nu este autorizată să facă acest lucru pe baza unor hotărâri și / sau obligații legale. 

 7. RĂSPUNDEREA 

 7.1 Siteways nu garantează că informațiile de pe site și serviciile aferente sunt complete, corecte și / sau exacte, nici că site-ul nu conține erori, defecte, malware și / sau viruși. Siteways este în niciun fel răspunzătoare pentru nici un fel de daune rezultate din conținutul furnizat de un Utilizator pe site-ul sau serviciile sale. 

 7.2 Siteways nu va fi raspunzatoare pentru pagubele cauzate Utilizatorului in urma utilizarii de catre Utilizator a Website-ului (sau incapacitatea de a utiliza Website-ul si Serviciile), incluzand (dar nu se limiteaza la) pagube produse de malware, viruși și / sau informații inexacte sau incomplete pe site, cu excepția cazului în care astfel de pagube sunt rezultatul unei neglijențe intenționate sau grave din partea companiei Siteways . 

 7.3 Siteways nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat Utilizatorului rezultat din utilizarea serviciilor Siteways . Siteways nu este răspunzătoare pentru defectele (în calitatea) serviciilor sale. Siteways își rezervă dreptul, în orice moment, de a șterge un cont și de a elimina complet, parțial sau de a face inaccesibile informațiile furnizorului. Siteways nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat utilizatorului datorită incapacității sale temporare de a contacta un Furnizor și / sau de a utiliza Serviciul. 

 7.4 Siteways nu ia parte în mod explicit la nici un contact direct sau indirect (sexual) între Utilizator și Furnizor. Utilizarea serviciilor (erotice) ale Furnizorului este în totalitate pe cheltuiala și pe propriul risc al Utilizatorului. Siteways nu este răspunzătoare în mod expres pentru orice daune directe sau indirecte, pagube materiale, daune de înlocuire și / sau răniri ale Utilizatorului rezultate din contactul dintre Utilizator și Furnizor și / sau serviciile (erotice) furnizorul. 

 7.5 Fără a aduce atingere celor de mai sus, răspunderea totală pe care compania Siteways poate suporta va fi de maxim 1500 EUR pentru toate pagubele cauzate de utilizarea site-ului sau a serviciilor sale. 

 8. RESPONSABILITATEA 

 8.1 Utilizatorul trebuie să despăgubească, să apere și să dea Siteways , în calitate de funcționari, directori, angajați, reprezentanți, agenți și companii afiliate, împotriva cererilor de despăgubire ale terților, inclusiv (dar fără a se limita la) toate reclamațiile, costurile, , datoriile și cheltuielile generate de sau referitoare la: 

 a) încălcarea drepturilor Utilizatorului acestor Termeni și condiții sau a Acordului; 

 b) încălcarea drepturilor unui alt Utilizator și / sau unei terțe părți; 

 c) încălcarea drepturilor unui Furnizor sau oricărei părți afiliate la Furnizor; 

 d) utilizarea și abuzul site-ului Siteways sau al serviciilor sale. 

 8.2 În cazul în care Siteways este implicată în proceduri civile sau penale declanșate de un (reprezentant al unui Furnizor), atunci Siteways își rezervă dreptul de a apela la Utilizator în scopuri de despăgubire, ca martor , sau ca parte adăugată. Siteways își rezervă, de asemenea, dreptul de a recupera integral toate daunele rezultate din astfel de litigii de la Utilizator și de a solicita dreptul de recurs de la Utilizator. 

 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 9.1 Toate drepturile de proprietate intelectuală actuale și viitoare cu privire la site-ul Siteways și servicii sale, inclusiv, dar fără a se limita la brevetul, marca, numele comercial, autorii, modelul neînregistrat, numele de domeniu și drepturile de bază de date, rămân proprietatea companiei Siteways . Utilizatorul recunoaște drepturile de proprietate intelectuală menționate mai sus drept proprietate exclusivă a Siteways . 

 9.2 În măsura în care drepturile de proprietate intelectuală rezultate din utilizarea site-ului și serviciilor sunt acumulate de utilizator, utilizatorul va transfera imediat aceste drepturi către Siteways , care acceptă transferul. Dacă un drept de proprietate intelectuală necesită o faptă sau o înregistrare pentru transferul său, utilizatorul va furniza toate eforturile și cooperarea rezonabilă pentru a realiza un astfel de transfer. 

 9.3 Utilizatorul trebuie să se abțină de la înregistrarea denumirilor " Siteways " sau "Sexguide", precum și a tuturor denumirilor similare, combinații de cuvinte, semne și / sau logouri, ca mărci comerciale în Benelux și în Comunitatea Europeană. Utilizatorul se va abține de la utilizarea mărcii comerciale " Siteways " și a tuturor denumirilor similare, combinațiilor de cuvinte, semnelor și / sau logourilor în teritoriul olandez. 

 9.4 Utilizatorul garantează că nu va plasa nici un conținut în contul, serviciul sau site-ul care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale vreunui terț. 

 9.5 În cazul în care utilizatorul descoperă că o terță parte încalcă drepturile de proprietate intelectuală Siteways , va notifica imediat Siteways . 

 9.6. Utilizatorul suportă o amendă contractuală imediat plătibilă de 2.500 EUR pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală de către Siteways și, ulterior, 1.000 de euro pe zi pe durata încălcării. 

 10. TAXE 

 10.1 Nu se vor efectua taxe pe cardul dvs. de credit, pe cardul de debit sau în contul Direct Debit fără autorizația dvs. prin accesarea zonelor de servicii cu plată. Site-ul web oferă anunțuri de escortă. Oferim de asemenea credite pentru a muta anunțurile în partea de sus a listelor noastre de escortă. De asemenea, putem oferi un abonament premium pentru anumite funcții ale site-ului. Calitatea de membru premium vă permite să accesați serviciile dincolo de serviciile gratuite, servicii dedicate membrilor, cum ar fi videoclipurile sau apartenența la cluburi. Aceste abonamente vor fi reînnoite automat după cum se prevede mai jos la expirarea termenului inițial, cu excepția cazului în care solicitați încetarea calității de membru. Toate tipurile de taxe diferite pentru site-ul Web sunt afișate în mod proeminent înainte de achizitia dvs. 

 10.2 Sunteți de acord să plătiți toate comisioanele în funcție de tarifele și ciclurile de facturare. 

 10.3 La utilizarea oricăror servicii cu plată, trebuie să selectați o metodă de plată. Site-ul își rezervă dreptul de a contracta o terță parte pentru a procesa toate plățile. Această terță parte poate impune termeni și condiții suplimentare care reglementează procesarea plăților. Acordul dvs. privind emitentul de carduri poate conține termeni suplimentari în ceea ce privește drepturile și obligațiile dvs. în calitate de deținător de card. Sunteți de acord să plătiți toate sumele datorate imediat după anularea sau rezilierea contului dvs. 

 10.4 Siteways își rezervă dreptul de a modifica oricând taxele și metodele de facturare, inclusiv adăugarea de taxe suplimentare pentru orice conținut sau servicii furnizate, cu sau fără notificare prealabilă. 

 10.5 Pentru serviciile de abonare, site-ul web utilizează un ciclu automat de facturare în funcție de metoda de plată selectată. 

 f. Dacă credeți că ați fost facturat în mod greșit, vă rugăm să ne anunțați imediat despre o astfel de eroare. Dacă nu vă sunăm în termen de 30 de zile de la apariția acestei erori de facturare în orice extras de cont, o astfel de taxă va fi considerată acceptabilă de dvs. în toate scopurile, inclusiv soluționarea solicitărilor făcute de emitentul cărții dvs. de credit. Ne eliberați de toate datoriile și creanțele de pierdere rezultate din orice eroare sau discrepanță care nu ne este raportată în termen de 30 de zile de la data publicării. 

 10.6 Site-ul poate stabili o cheltuială zilnică pentru membri. Această limită este o limită zilnică sau de 24 de ore pentru taxe. Am stabilit această limită la discreția noastră. Membrii pot solicita majorarea limitei zilnice prin contactarea echipei de asistență clienți. 

 10.7 Bonusurile, beneficiile și recompensele sunt emise membrilor la discreția exclusivă a Website-ului și nu au valoare în numerar și nu pot fi răscumpărați pentru bani sau alte beneficii. 

 10.8 Creditele expiră la 6 luni după cumpărare. 

 10.9 Creditele nu sunt rambursabile. Nu le puteți răscumpăra pentru bani sau orice altă formă de credit. 

 11. RESTITUIRI 

 În orice moment și fără motiv, abonamentul la serviciile oferite poate fi încheiat de către Siteways , site-ul sau abonatul, la notificarea celuilalt prin poștă electronică sau convențională, sau prin telefon sau fax. Când membrul solicită rezilierea, taxele pentru abonamente NU sunt rambursate. Abonații sunt responsabili pentru cheltuielile suportate de aceștia până la încetarea serviciului. Dacă solicitați anularea sau solicitați o rambursare de la banca sau emitentul cardului dvs. din cauza utilizării neautorizate sau frauduloase, Website-ul poate, la discreția sa, pentru a împiedica utilizarea ulterioară neautorizată, să vă blocheze contul sau cardul de la toate site-urile clientului Siteways . Cu toate acestea, acest lucru nu va împiedica utilizarea neautorizată a clienților care nu fac parte din Siteways și nu reprezintă o substituție pentru contactarea instituției dvs. financiare pentru a preveni utilizarea viitoare. Sunteți responsabil pentru orice taxe impuse de bancă sau de compania dvs. de carduri de credit pentru depășirea limitelor contului dvs. sau depășirea contului dvs. În cazul în care o restituire va fi emisă de Siteways , toate rambursările vor fi creditate numai pe cardul de credit, pe cardul de debit sau pe contul de verificare utilizat în tranzacția inițială exclusiv. Restituirile nu vor fi emise prin numerar, cec sau pe alt card de credit. 

 11,1 Siteways - echipa de client service poate ori de câte ori consideră necesar, sa investigheze cu atenție rapoartele și alte date de care dispune, sau sa recurgă la orice mijloace existente pentru un astfel de efect. 

 11.2 În cazul în care o tranzacție este rambursată, suma corespondentă va fi creditată în contul dvs. care a fost utilizat pentru a efectua achiziția inițială. Creditele rambursate vor fi deduse din soldul dvs. de credit. Anumite metode de plată nu permit rambursarea din motive tehnice. 

 11.3 Fără a aduce atingere numerelor anterioare, Website-ul nu va fi răspunzător pentru niciun comportament defăimător, ofensator sau ilegal al unui abonat sau pentru orice neîndeplinire a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în operare sau transmitere, furtul de linii de comunicație, furtul sau distrugerea sau accesul neautorizat, modificarea sau utilizarea înregistrărilor, fie în temeiul teoriei contractuale sau delictuale, fie în orice altă cauză de acțiune, pentru orice sumă care depășește suma plătită de abonat la Site-ul web. 

 11.4 În nici un caz, inclusiv, dar fără a se limita la neglijență, Website-ul sau oricare dintre companiile sale afiliate nu va fi răspunzătoare pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, consecvente sau punitive care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciul, fără a aduce atingere prevederilor prezentei clauze. 

 12. DURATA ACORDULUI 

 12.1 Acordul dintre utilizator și Siteways este nedeterminat. 

 12.2 Utilizatorul poate rezilia Contractul prin ștergerea Contului său. 

 12.3 Siteways are dreptul să rezilieze imediat Contractul cu Utilizatorul în cazul în care Utilizatorul încalcă o prevedere a acestui Acord sau (în propria discreție a companiei Siteways Site-ul și / sau orice Serviciu. 

 2.4 Fiecare dintre părți are dreptul, pe lângă motivele prevăzute de lege, să rezilieze acordul fără intervenție judecătorească și fără notificare integrală sau parțială cu efect imediat dacă cealaltă parte a declarat faliment sau a depus o cerere de faliment. 

 13. INFORMAȚII DE CONTACT 

 Adresa Postală: Siteways Group BV , Rooseveltstraat 18-W, 2321BM Leiden Olanda 

 Contactați echipa noastră de asistență pentru clienți fie telefonic +31(0)852080118 sau contactați echipa noastră de asistență clienți în cel mai rapid mod prin completarea formularului de contact de la https://www.topescortmalta.com/ro/support și vom reveni in cel mai scurt timp. Dacă aveți o problemă în completarea acestui formular, puteți, de asemenea, trimite un email direct la [email protected] . Adăugați această adresă de email în agendă, ca sa nu fie marcată ca spam. 

 Program de lucru: luni până vineri 10: 00-20: 00 

 Mesajele trimise în timpul orelor de program vor fi preluate în interval de 0-2 ore. 

 14. DISPOZIȚII FINALE 

 14.1 Acești Termeni și Condiții și prezentul acord au fost întocmite în conformitate cu legea din Olanda . Părțile declară această lege aplicabilă acestor termeni și condiții și prezentului acord. 

 14.2 Orice litigii care decurg din sau în legătură cu acești termeni și condiții sau acorduri la care acești termeni și condiții se aplică în întregime sau parțial vor fi soluționate exclusiv de instanța din Olanda . 

 14.3 În cazul în care se constată că orice prevedere descrisă aici este ilegală, invalidă sau inaplicabilă, aceasta va fi separată de termenii și condițiile, în timp ce restul prevederilor Termenilor și condițiilor vor rămâne în vigoare. 

 14.4 Titlurile paragrafelor din acești Termeni și Condiții sunt înregistrate pentru dvs. și nu pot fi folosite pentru interpretarea acestor Termeni de Utilizare.

Acest site web este o resursă de publicitate și informații și, ca atare, nu are nicio legătură sau răspundere cu niciunul dintre site-urile sau persoanele menționate aici. Vindem DOAR spațiu publicitar, nu suntem o agenție de escortă. Nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru conținutul sau acțiunile site-urilor web sau ale persoanelor terțe la care puteți accesa următoarele link-uri, e-mailuri sau contacte telefonice din acest portal.

© Copyright 2024 | Toate drepturile rezervate Topescortmalta.com

Toate modelele ce apar pe acest site aveau cel puțin 18 ani când au fost fotografiate.

Versiunea 1.06.13 - siteways-react2021-59f5bb78dd-zbpkv - 44.223.39.67 - [ US ] - [Refresh]

DMCA.com Protection Status